ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Contact 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ο Υπολογισμός κόστους μπορεί να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια μόνο όταν συνυπολογιστούν όλες οι απαραίτητες παράμετροι που αφορούν την κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση της ιστοσελίδας.
Έτσι δημιουργήσαμε ένα εργαλείο υπολογισμού κόστους κατασκευής ιστοσελίδας (website) και ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) που δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης κόστους ιστοσελίδας.
Ο υπολογισμός εξασφαλίζει ξεκάθαρες τιμές κατασκευής, δίχως να υπάρχουν κενά για επιπλέον χρεώσεις που δε θα τις περιμένετε.