Συντήρηση
και Υποστήριξη

Προσφέρουμε ανταγωνιστικά πακέτα υποστήριξης και συντήρησης της ιστοσελίδας σας, βελτιστοποίησης της ακόμα και διαχείρισης της.
SUPPORT
Support 1

SERVICES

Υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα συντήρησης υποστήριξης.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας πλατφόρμας/πρόσθετων
 • Εβδομαδιαίο Backup
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων Server
 • Παρακολούθηση ασφάλεια της ιστοσελίδας από επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό
 • Πληρωμή όλων των ανανεώσιμων υπηρεσιών από την GateNet, όπως Domain Name, Web Hosting, SSL κ.λ.π.
 • Ενημερώσεις ασφάλειας πλατφόρμας CMS/πρόσθετων
 • Ημερήσιο Backup
 • Link monitoring (Παρακολούθηση μη έγκυρων συνδέσμων)
 • Παρακολούθηση ασφάλειας της ιστοσελίδας από επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό
 • Παρακολούθηση επιδόσεων και ταχύτητας
 • Uptime Monitor (Παρακολούθηση διακοπών από τον Server)
 • Παρακολούθηση S.E.O.
 • Μηνιαίες αναφορές για όλα τα παραπάνω.
 • Πληρωμή όλων των ανανεώσιμων υπηρεσιών από την GateNet, όπως Domain Name, Web Hosting, SSL κ.λ.π.
 • Ενημερώσεις ασφάλειας πλατφόρμας CMS/πρόσθετων
 • Ημερήσιο Backup
 • Link monitoring (Παρακολούθηση μη έγκυρων συνδέσμων)
 • Παρακολούθηση ασφάλειας της ιστοσελίδας από επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό
 • Παρακολούθηση επιδόσεων και ταχύτητας
 • Uptime Monitor (Παρακολούθηση διακοπών από τον Server)
 • Παρακολούθηση S.E.O.
 • Προώθηση της ιστοσελίδας σας σε Google & Facebook
 • Μηνιαίες αναφορές για όλα τα παραπάνω.

Συμπληρώστε την φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας.